Vabilo na letno skupščino za leto 2023

Vabilo na letno skupščino za leto 2023

Vabilo!

S sklepom z dne, 01.03.2024 vas Upravni odbor RD PAKA ŠOŠTANJ vabi na letno SKUPŠČINO RD PAKA ŠOŠTANJ ZA LETO 2023, ki bo v PETEK, 29.03.2024 ob 18:00 uri v Domu ribičev v Šoštanju.

Dnevni red:

 1. Pozdrav skupščini

 1. Izvolitev organov skupščine

 • Delovno predsedstvo (predsednik in dva člana)

 • Zapisnikarja

 • Verifikacijske komisije (3 člani)

 • Overovatelja zapisnika

 1. Poročila za leto 2023

 • Upravnega odbora o poslovanju RD

 • Finančno poročilo

 • Poročilo nadzornega odbor o notranjem nadzoru

 • Poročilo verifikacijske komisije

 1. Razprava o poročilih

 2. Potrditev zaključnega računa za leto 2023

 3. Podelitev družinskih tekmovalnih priznanj za leto 2023

 4. Plan dela za leto 2024

 5. Razno

VABLJENI!

Dober prijem!

UO RD Paka ŠOŠTANJ

Dodaj odgovor