Dnevne ribolovne dovolilnice

so na voljo v
gostinskem lokalu doma ribičev RD »Paka« Šoštanj,
na Cankarjevi cesti 22a, Šoštanj,
vsak dan med delovnim časom lokala.

Dnevna ribolovna dovolilnica Bela riba na dve palici – Šoštanjsko jezero – 20 €
Dnevna ribolovna dovolilnica Bela riba na eno palico – Šoštanjsko jezero – 15 €
Dnevna ribolovna dovolilnica Roparica – Šoštanjsko jezero – 15 €
Dnevna ribolovna dovolilnica Potok Bečovnica – 25 €
Dnevna ribolovna dovolilnica Potok Toplica – 25€
Dnevna ribolovna dovolilnica Potok Velunja – 25 €
Dnevna ribolovna dovolilnica Reka Paka – 13 €

Pravilnik o športnem ribolovu v ribolovnih vodah RD Paka Šoštanj
Kako postati ribič v RD Paka Šoštanj

Vrsta ribe Min. mera Varstvena doba
Krap / Carp
30 cm
01.06. - 30.06.
Ploščič / Bream
30 cm
01.05. - 30.06.
Amur / Grass carp
60 cm
01.03. - 31.05.
Klen / Chub
30 cm
01.05. - 30.06.
Linj / Tench
30 cm
01.05. - 30.06.
Androga / Silver bream
25 cm
01.05. - 30.06.
Mrena / Barbel
30 cm
01.05. - 30.06.
Pohra / Balkan barbel
20 cm
01.05. - 30.06.
Podust / Nase
35 cm
01.03. - 31.05.
Ogrica / Vimba bream
30 cm
01.05. - 30.06.
Platnica / Danube roach
35 cm
01.03. - 31.05.
Bolen / Asp
40 cm
01.05. - 30.06.
Ščuka / Pike
60 cm
01.02. - 30.04.
Smuč / Zander
60 cm
01.03. - 31.05.
Som / Catfish
60 cm
01.05. - 30.06.
Potočna postrv / Brown trout
28 cm
01.10. - 31.03.
Jezerska postrv / Lake trout
40 cm
01.10. - 31.03.
Šarenka in križanka / Rainbow trout
/
01.10. - 31.03.
Pisanec / Minnow
/
01.04. - 30.06.
Zelenika / Bleak
/
01.04. - 30.06.
Navadni koreselj / Crucian carp
/
01.05. - 30.06.
Rdečeoka, rdečeperka / Roach, Rudd
/
01.04. - 30.06.
Potočni ostriž / River bass
/
01.03. - 31.05.
Sončni ostriž / Pumpkinseed
/
/

Zaščiteni celo leto: sulec, lipan, rak jelševec, rak koščak, školjke vseh vrst, žaba sekulja (plavček), zelena žaba v vseh vodah.

Prvi in zadnji določeni dnevi se štejejo v varstveno dobo.

Protected all year round: huchen, grayling, stone crayfish, noble crayfish, all types of clams, agile frog (pool frog), green frog in all waters.

The first and last specified days are counted in the protection period.