Obvestilo za vse ribiče in obiskovalce Šoštanjskega jezera!
Ribolovno območje ob celotnem Šoštanjskem jezeru je ugrezninsko področje zato se od vseh ribičev obiskovalcev Šoštanjskega jezera zahteva spoštovanje pravil:

 • Avtomobilom je dovoljeno voziti le po predvidenih in urejenih pristopnih poteh.
 • Parkiranje je dovoljeno le na zato urejenih parkirnih mestih.
 • Na karti so označeni dostopi in parkirna mesta.
 • Na celotnem območju jezera je uporaba ognja prepovedana.
 • Prepovedano je kampiranje na celotnem območju jezera.
 • Po končanem ribolovu je potrebno ribolovno mesto za seboj očistiti.
 • Lovi se na lastno odgovornost.
 • Ribičem z dnevno ribolovno dovolilnico je samostojni lov bele ribe dovoljen samo na delu jezera ki je označen na karti.
 • Ribičem z dnevno ribolovno dovolilnico je samostojno vijačenje na roparico dovoljeno okoli celotnega jezera (razen drstišč) samostojni lov roparic na mrtvo ribo pa samo tam kjer je dovoljen lov bele ribe (rumena črta na sliki zgoraj).
 • Ob spremstvu ribiča RD Paka Šoštanj z opravljenim ribiškim izpitom lahko ribiči z dnevno ribolovno dovolilnico lovijo belo ribo ali roparico z mrtvo ribo tudi na preostalem lovnem delu jezera (razen na drstiščih).
 • Lovi se lahko samo na eno palico in eno vabo. Za ribolov na dve palici je potrobno imeti ustrezno dnevno ribilovno dovolilnico za lov z dvema palicama ki velja samo za lov na belo ribo.
 • Takoj po doseženem številu dovoljenega dnevnega ulova rib je upravičenec ribolova dolžan pospraviti (zložiti) ribolovni pribor.
 • Ribolovno dovolilnico je upravičenec ribolova izkoristil ko je uplenil dovoljeno število rib.

Ribolov na belo ribo (ciprinidi) za ŠOŠTANJSKO JEZERO in reko PAKO upleni se lahko:

 • 1 kos krap ali 1 kos amur ali 6 kosov ploščič ali 3 kosi klen ali 3 kosi podust ali 3 kosi platnica ali 3 kosi linj ali 1 kg drobiža (tudi ostriž).

Ribolov na roparico za ŠOŠTANJSKO JEZERO in reko PAKO upleni se lahko: 1 kos smuč ali 1 kos ščuka ali 1 kos som ali 1 kos postrv ali lipan je zaščiten vse leto.

Ribolov na salmonide je dovoljen za potoke:

 • VELUNJA od Šoštanjskega jezera do Rihterja
 • BEČOVNICA od Pake do letališča Lajše
 • TOPLICA od Pake do Mlinarjevega jezu v Topolšici.
 • Upleni se lahko: 3 kosi postrv lipan je zaščiten vse leto v dnevni lov se ne štejejo klen pohra ostriž vendar se vpišejo v evidenco.

Pravilnik o športnem ribolovu v ribolovnih vodah RD Paka Šoštanj (izvleček)

Izvajanje ribolova: Celotni ribolov se izvaja po veljavnem Pravilniku o športnem ribolovu v ribolovnih vodah RD Paka Šoštanj) za ribolovno področje Šoštanj (Dravsko) jezero. Najmanjša dovoljena mera rib in varstvena doba: za ribolovne vode RD Paka, velja za bele ribe (podatki) riba se meri na ravni podlagi od začetka glave do konca repne plavuti. Raki, žabe, ščuke in piškurji so v ribolovnih vodah RD PAKA zaščitene vse leto.

Ribolovni režim: Pri lovu roparic je v času od 01.05. do 31.05. dovoljena samo umetna vaba.

Ribolovni načini:

 • Ribolov je dovoljen le z eno ribiško palico.
 • Nariješka palica je lahko navezana le z eno vabo.
 • Ribolovna bela riba se lahko izvaja z dvema ribiškima palicama in ustreznim ribolovnim dovoljenjem.
 • Ribolov vseh vrst postrvi, ščuke, smuča, ostriža in bolenca se izvaja le z eno ribiško palico.

Ribolovne tehnike:

 • Dovoljene ribolovne tehnike so muharjenje, vijačenje, beličarjenje, talonjenje itd.
 • Za lov vseh vrst postrvi, ščuke, smuča in bolenca je dovoljeno le z muharjenjem in vijačenjem.
 • Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je ribolov postrvi, ščuke, smuča in bolenca v jezerih, akumulacijah in ribnikih dovoljen tudi z uporabo drugih ribolovnih tehnik.

Obvezna dodatna oprema: Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič obvezno pri sebi pribor za odpenjanje ujete ribe (klešče (pean), podmetalko).

Dovoljene vabe:

 • Ribolov smuča in bolenca v jezeru, je dovoljen tudi z vabami rastlinskega in živalskega izvora.
 • Ribolov krapovcev je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega in živalskega izvora.
 • Ribolov ščuke je dovoljen z umetnimi vabami.

Prepovedane vabe: Za vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba:

 • živih živali;
 • živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane v skladu s predpisom o ohranjanju narave;
 • vab, ki vsebujejo strupene ter omamne snovi.

Ravnanje z ujetimi ribami: Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko. Ujete ribe se mora takoj žive spustiti nazaj v prostost vodo z umirjenim načinom, da se riba ne poškoduje.

Kontrola izvajanja pravilnika o športnem ribolovu v ribolovnih vodah RD Paka Šoštanj (izvleček):

 • Ta pravilnik je obvezen za vse ribiče, ki lovijo v ribolovnih vodah RD Paka Šoštanj.
 • Kontrolo izvajanja vsi čuvajka služba in pooblaščeni kontrolorji RD Paka Šoštanj.
 • Ob kršitvah tega pravilnika mora ribič podati prijavo na RD Paka Šoštanj, katera bo proti kršitelju ustrezno ukrepala.

Datum ribolova vpisemo na način dveh številk za dan in črkovna kratca za mesec, npr. 01. APR., letnice ne vpisujemo. Casovno je ribolov dovoljen od sončnega vzhoda do 1 uro po sončnem zahodu. Ribolov iz čolna in ostalih plovil z dnevno ribolovno dovolilnico Ni dovoljen. DOBER PRIJEM